dấu tích xanh trên Facebook

Hướng dẫn làm dấu tích xanh trên Facebook cho Fanpage và Profile 2020

Facebook đã ra mắt tính năng này từ lâu nhằm tạo dấu tích xanh trên Facebook (Blue Badge) cho Fanpage và tài khoản Facebook cá nhân. Điều này để xác nhận rằng trang hoặc thông tin tiểu sử là xác thực. Số lượng trang Facebook cá nhân và hồ sơ cá nhân được xác thực ngày càng nhiều. Đây cũng là ưu điểm tạo dựng niềm tin trong mắt ngườXem thêm …