công cụ seo mới của Microsoft - Clarity analytics

[Công cụ seo mới] Hướng dẫn cài đặt Microsoft Clarity vào website

Microsoft Clarity analytics là công cụ phân tích website miễn phí vừa được Microsoft công bố gần đây. Nó cung cấp 3 yếu tố chính về website là số lần phát lại phiên, bản đồ nhiệt – vùng click nhiều; và bảng điều khiển thông tin phân tích về website. Nếu bạn chưa biết gì về công cụ này hãy tìm hiểu thêm về Microsoft Clarity analytics. Xem thêm …