#ngưnglàmbạn với mạng xã hội

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn #ngưnglàmbạn với mạng xã hội

Mạng xã hội đang dần chiếm một vị trí không nhỏ trong đời sống con người; tuy mặt lợi nhưng mặt hại thì không. Hãy tưởng tượng cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào nếu một ngày bạn đột nhiên quyết định rằng bạn cần phải ngừng làm bạn với nó. Sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại giúp con người thiết lXem thêm …