covid-19

Tác động của COVID-19 đối với tương lai công nghệ

Thang 3/2020 Covid-19 bắt đầu lan nhanh khắp nơi. Covid-19 có ảnh hưởng to lớn đến đất nước và xã hội. Mọi ngành đang được thử thách để nhanh chóng tích ứng với đại dịch này. Và dẫn đầu từ hệ thống đặt hàng trực tuyến đến trò chuyện video, là công nghệ. Nhưng công nghệ không thể làm điều đó một mình! Trong bài viết n�Xem thêm …