an ninh mạng trong lĩnh vực y tế

Mối đe dọa an ninh mạng trong lĩnh vực y tế và cách giải quyết

Các cuộc tấn công và vi phạm an ninh mạng trong lĩnh vực y tế là những rủi ro rất cao. Thông tin chăm sóc sức khỏe là một trong những dữ liệu cá nhân nhạy cảm nhất và điều đó làm cho việc bảo vệ trở thành một điều bắt buộc đối với các nhà cung cấp. Các cuộc tấn công bằng ransomware đang gia tăng có thể làm gián đoạn việcXem thêm …