macOS và Window

MacOS và Window: Hệ điều hành nào thực sự tốt nhất

Trên thế giới có một số hệ điều hành thông dụng, hai trong số đó nối nhất là macOS và Windows. Hai hệ điều hành này luôn chiếm được tin tưởng của khách hàng. Đặt lên bàn cần, macOS và Windows hệ điều hành nào tốt hơn? Việc so sánh này phải dựa trên nhiều tiêu chí. Nhưng cũng không thể nói ai chiến tháng được. Để bạn dễ Xem thêm …