thay đổi về thuận toán facebook

Những thay đổi mới nhất về thuận toán Facebook 2020

Trên toàn cầu, có gần 1,5 tỷ người đăng nhập vào google mỗi ngày. Sức mạnh của nền tảng để thu hút và kết nối mọi người khiến nó trở thành một nguồn lực quan trọng trong kho vũ khí của bất kỳ nhà tiếp thị nào. Nếu mọi người chú ý đến tin tức về Facebook trong năm qua, bạn cũng biết rằng nền tảng Facebook có nhiều sự Xem thêm …