Tiền điện tử

Tiền điện tử và tác động đối của nó với Fintech [2020]

Mặc dù tiền điện tử chưa đạt được bất kỳ điều gì giống như sự chấp nhận của người tiêu dùng chính thống, nhưng có rất ít nghi ngờ rằng chúng sẽ tạo thành một phần nào đó của bối cảnh tài chính trong tương lai. Fintech nói riêng có khả năng bị ảnh hưởng tích cực bởi sự tăng trưởng về tính khả dụng và chấp nhXem thêm …