Google Search được bổ sung các công cụ AI nhằm xử lý lỗi chính tả

Google đã trình bày chi tiết một loạt các cải tiến mới tại sự kiện “Search on” mà Google sẽ thực hiện đối với dịch vụ tìm kiếm cơ bản của Google trong những tháng tới. Những thay đổi chủ yếu tập trung vào việc sử dụng AI; và các kỹ thuật máy học mới để cung cấp kết quả tìm kiếm tốt hơn cho người dùng. Đứng đầu trXem thêm …